איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

מסגרת מקצועית וארגונית לטיפוחה ולהנחלתה של פסיכולוגיית העצמי מיסודו של היינץ קוהוט ושל ההתפתחויות הנובעות ממנה בפסיכואנליזה העכשווית.

אירועים

No event found!