הרשמה לאיגוד

בינואר 2007 פתח האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות את שעריו לכל מי שחפץ ליטול חלק במטרותיו ופעילויותיו. אנשי מקצועות טיפוליים ואנשי דיסציפלינות אחרות מוזמנים לבוא ולהצטרף לאיגוד.
לשם כך יצרנו אפשרות לקדם חלק מתהליך ההרשמה באמצעות אתר האיגוד באינטרנט כדי להקל על המעוניינים.

הפנייה לתשלום עמית 450 ש"ח