היינץ קוהוט – התהוותו של פסיכואנליטיקאי

היינץ קוהוט – התהוותו של פסיכואנליטיקאי

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות 

מזמין את חבריו ואת הציבור הרחב

למפגש ראשון במסגרת "מפגשים בצוותא 2021"

ביום א' ה- 24  בינואר  2021 , בין השעות 20:00-22:00  – בזום

היינץ קוהוט – התהוותו  של פסיכואנליטיקאי

במרכז הערב נאזין להרצאתו של ד"ר עמית פכלר

"רק על 'עצמי' לספר ידעתי: הולדת התיאוריה מתוך רוחה של הביוגרפיה"

את המפגש הראשון במסגרת ערבים בצוותא נקדיש השנה להרהור משותף בביוגרפיה של היינץ קוהוט אותה כתב צ'רלס סטרוזייר, ותרגם לעברית ד"ר עמית פכלר שהוא פסיכולוג קליני-מדריך ומרצה, מחבר ועורך של מספר ספרים חשובים ומוכרים בשדה הפסיכואנליטי.

כמו כן, בערב זה יישא דברים אלדד אידן: פסיכולוג קליני-מדריך ומרצה בתוכניות האיגוד. ממייסדי האיגוד שלנו, ועמוד התווך של מפעל התרגום של כתבי קוהוט.
אלדד אידן ביחד עם צילי זוננס היו העורכים המדעים של תרגום הביוגרפיה של קוהוט.

כפי שכתבו אטווד וסטולורו בספרם "פנים בעננים" כל תיאוריה פסיכולוגית נוצרה גם מתוך הסובייקטיביות של התיאורטיקן שיצר אותה.

ברוח זו, נבקש לתהות אחר ההקשרים ההיסטוריים והביוגרפים של ההגות הקוהוטיאנית, ומתוך כך להעמיק ולהרחיב את החיבור שלנו להמשגות הבסיסיות של פסיכולוגיית העצמי.

במהלך הערב נזמין כמה מחברי האיגוד להאיר בכמה מילים אירוע אחד מתוך חייו של קוהוט שלדעתם  תרם באופן משמעותי להמשגותיו.

לסיום נקיים דיון פתוח בין חברים בהשתתפותו של ד"ר עמית פכלר על הספר.

 

כרטיסים למפגש ניתן להזמין בטלפון:   0506-545499

או במייל: elinoar@selfpsy.org.il

מחיר ההשתתפות: לקהל הרחב – 30 ₪ , לחברי האיגוד ולסטודנטים- 20  ₪

תאריך

ינו 24 2021
Expired!

שעות

8:00 pm - 10:00 pm
קטגוריה