אודות האיגוד

האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות הוקם ב-1999 על ידי קבוצה יוזמת של פסיכואנליטיקאים, פסיכולוגים קליניים ומטפלים בהכשרה פסיכואנליטית, כדי להוות מסגרת מקצועית וארגונית לטיפוחה ולהנחלתה של פסיכולוגיית העצמי מיסודו של היינץ קוהוט ושל ההתפתחויות הנובעות ממנה בפסיכואנליזה העכשווית.

האיגוד מבקש להוות קורת גג רעיונית לכל המטפלים אשר רואים בפסיכולוגיית העצמי את מקור ההשראה ההגותי לעמדתם הפסיכואנליטית ולנוכחות הטיפולית המשתמעת ממנה.

כמו כן יפעל האיגוד לקיים קשר פתוח של יחסי גומלין עם אנשי דיסציפלינות אחרות העשויים לראות בפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי הקשר הגותי ותרבותי המשיק לגופי ידע אחרים, חוץ-פסיכולוגיים.

האיגוד יזום ויקיים מתכונות מגוונות של פעילות מקצועית, הוראה, מחקר ויצירת קשרים עם גורמים מקצועיים המעוניינים בקידומה של פסיכולוגיית העצמי בארץ ובעולם.

פעילותו של האיגוד כוללת:

  • תוכנית לימודים ארבע-שנתית: "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי", במסגרת לימודי המשך של התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל-אביב
  • תכנית הכשרה תלת – שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי
  • תכנית 'רוח אדם' – תכנית הכשרה פסיכואנליטית-בודהיסטית
  • פורום הרצאות חודשי – "מפגשים בצוותא" , בימי א' האחרונים של כול חודש
  • קבוצות קריאה מקוונות ופורום אינטרנטי העוסק בסוגיות טיפוליות ותיאורטיות
  • מפעל תרגום לעברית של מבחר מכתביו של קוהוט ולפרסום עבודות מקוריות בעברית
  • קבוצות לימוד והדרכה קלינית בגישת פסיכולוגיית העצמי
  • ימי עיון. האירוע הראשון התקיים ב-16 בנובמבר 2007 בתיאטרון הקאמרי בתל אביב והוקדש ל"המלט" מנקודת מבטה של פסיכולוגיית העצמי
  • בית מדרש – מפגש למידה משותף בכתבי קוהוט לחברי האיגוד

האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות הוקם ב-1999 על ידי קבוצה יוזמת של פסיכואנליטיקאים, פסיכולוגים קליניים ומטפלים בהכשרה פסיכואנליטית, בהובלתו של רענן קולקה, על מנת להוות מסגרת מקצועית וארגונית לטיפוחה ולהנחלתה של פסיכולוגיית העצמי מיסודו של היינץ קוהוט ושל ההתפתחויות הנובעות ממנה בפסיכואנליזה העכשווית. האיגוד מהווה קורת גג רעיונית לכל המטפלים אשר רואים בפסיכולוגיית העצמי את מקור ההשראה ההגותי לעמדתם הפסיכואנליטית ולנוכחות הטיפולית המשתמעת ממנה. קיים דגש על קשר פתוח של יחסי גומלין עם אנשי דיסציפלינות אחרות העשויים לראות בפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי הקשר הגותי ותרבותי. האיגוד יוזם ומקיים מתכונות מגוונות של פעילות מקצועית, הוראה, מחקר ויצירת קשרים עם גורמים מקצועיים המעוניינים בקידומה של פסיכולוגיית העצמי בארץ ובעולם.

 מזה כעשור מקיים האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, בשיתוף עם היחידה ללימודי המשך בביה"ס לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב,  תכנית לימודים ייחודית למטפלים ותיקים ובכירים, המהווה יחידת למידה מגובשת של הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי. תשעה מחזורי התכנית הזו עד כה מצטרפים לרעיון ולרוח שעומדים מאחורי האיגוד.

בשנת 2010 פתח האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות לראשונה את שעריו לאנשי מקצוע המעוניינים  ללמוד בתכנית יסוד לפסיכותרפיה על פי ההגות של היינץ קוהוט וממשיכי דרכו בארץ ובחו"ל. מדובר בתכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי.