ערב צוותא – היינץ קוהוט – התהוותו של פסיכואנליטיקאי

"רק על 'עצמי' לספר ידעתי: הולדת התיאוריה מתוך רוחה של הביוגרפיה"
את המפגש הראשון במסגרת ערבים בצוותא הקדשנו השנה להרהור משותף בביוגרפיה
של היינץ קוהוט אותה כתב צ'רלס סטרוזייר, ותרגם לעברית ד"ר עמית פכלר שהוא
פסיכולוג קליני-מדריך ומרצה, מחבר ועורך של מספר ספרים חשובים ומוכרים בשדה הפסיכואנליטי.
בערב זה נשא דברים גם אלדד אידן: פסיכולוג קליני-מדריך ומרצה בתוכניות האיגוד. ממייסדי האיגוד שלנו, ועמוד התווך של מפעל התרגום של כתבי קוהוט.