מפעל התרגום

תרגום כתבים נבחרים של קוהוט נועד לקדם הפצתה והנחלתה של פסיכולוגיית העצמי בקרב קוראי העברית.בסדרת פסיכואנליזה (בעריכת פרופ' עמנואל ברמן ואילנה שמיר) של הוצאת עם עובד יצא ב-2005 תרגום ספרו האחרון של קוהוט.
היינץ קוהוט כיצד מרפאת האנליזה?
בעריכת ארנולד גולדברג, בהשתתפות פול סטפנסקי תרגם מאנגלית: אלדד אידן עריכה והקדמה: רענן קולקה

התוכן:

פתח דבר – אליזבט קוהוט
מבוא – ארנולד גולדברג
בין טרגיות לחמלה – רענן קולקה
עם התרגום – אלדד אידן

חלק ראשון: שיקום העצמי: תגובות והרהורים שלאחר מכן
1. ניתנות-לאנליזה לאור הפסיכולוגיה של העצמי
2. בחינה מחודשת של חרדת הסירוס
3. בעיית האובייקטיביות המדעית והתאוריה של הריפוי הפסיכואנליטי

חלק שני: טבעו של הריפוי האנליטי
4. עיון מחדש ביחסי עצמי – זולתעצמי
5. השפעתה המרפאת של האנליזה: אמירה ראשונית המבוססת על ממצאי פסיכולוגיית העצמי
6. השפעתה המרפאת של האנליזה: הערכה מחדש של פסיכולוגיית העצמי את התהליך התרפויטי
7. גישתה של פסיכולוגיית העצמי להגה ולהתנגדות
8. הרהורים על הפונקציה של אנליזה-עצמית
9. תפקידה של האמפתיה בריפוי הפסיכואנליטי
10. העברות זולתעצמי ופירוש

ביבליוגרפיה
מקורות בתרגום לעברית
מפתח שמות ועניינים

סקירה של דויד קיטרון על הספר הופיעה במוסף "ספרים" של עיתון הארץ ב- 25 במאי 2005* בפברואר 2007 ראה אור
פסיכולוגיית העצמי וחקר רוח אדם, הרהורים על גישה פסיכואנליטית חדשה
בעריכת צ'רלס סטרוזייר. הספר, בתרגומם ובעריכתם המדעית של צילי זוננס ואלדד אידן, הופיע בהוצאת תולעת ספרים.

לאחר הקדמה ומבוא של צ'. סטרוזייר ומבוא של המתרגמים מופיעים שלושת חלקי הספר :

חלק ראשון, בחינה מחודשת של העבר, הכולל את המאמרים על אומץ-לב, על מנהיגות, וכן פסיכולוגיית העצמי ומדעי האדם.

חלק שני, הרהורים על פסיכולוגיית העצמי, הכולל את המאמרים צורות והתמרות של נרקיסיזם, מחשבות על נרקיסיזם וזעם נרקיסיסטי, העצמי בהיסטוריה, וכן המאמר יצירתיות, כריזמה פסיכולוגיה של הקבוצה: הרהורים על האנליזה-העצמית של פרויד.

חלק שלישי, שיחות עם היינץ קוהוט, הכולל שבע שיחות שקיים סטרוזייר עם קוהוט במהלך התקופה שבין ינואר 1981 ליולי 1981.

לקריאת אחת מהשיחות בספר הקישו כאן
לקריאת סקירתה של סבינה מסג על הספר כפי שהופיע במוסף ספרים של הארץ הקישו כאן
 השבתו של העצמי , ספרו השני של קוהוט מ-1977. הספר בתרגומם של צילי זוננס ואלדד אידן ובעריכתו המדעית של דויד קיטרון יצא ב- 2014 בהוצאת תולעת ספרים, תל-אביב.

* מתוכנן גם תרגום הכרך הרצאות מכון שיקגו, בעריכת פול ומריאן טולפין, המכיל מבחר של הרצאות שנתן קוהוט למתמחים במכון הפסיכואנליטי בשיקגו במחצית הראשונה של שנות ה-70 של המאה שעברה. זוהי התקופה שבין פרסום שני ספריו הראשונים, תקופה שבמהלכה התהוו, התפתחו וגובשו רעיונותיו החדשניים. הכרך מאפשר התבוננות גם באופן ההוראה של קוהוט וגם בתהליך שהיה נתון בו. בתגובה להצעה לערוך ולפרסם את ההרצאות, הוא עצמו אמר לפול טולפין, "עודני נאבק עם רעיונות"."עדיין בתנור" – הצצה ראשונית למבוא של הספר – "האנליזה של העצמי"
ספרו של היינץ קוהוט משנת 1971, שתרגומו לעברית עתיד להתפרסם בחודשים הקרובים.
לקריאת המבוא