ועדות האיגוד

ועד האיגוד:

 • אלדד אידן – יו"ר
 • אמינה טייבר – מזכירה
 • חני גרינברג – גזברית
 • דורית טוניק-יערי – רכזת קבלה
 • נעמי בנצר
 • הלל וייס

ועדת הוראה:

 • ד"ר גבי מן – יו"ר ורכזת תוכנית הלימודים
 • חוה ברוך
 • ד"ר עפרה כהן-פריד
 • ד"ר אורלי שושני

ועדה מדעית:

 • ד"ר ארז בנאי – יו"ר
 • יאיר בונוויט
 • רויטל בן מוחה
 • ליאת בר
 • ענת גץ

ועדת ביקורת:

 • איריס לוינסון- יו"ר
 • צפנת בן דוד