תוכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי

מרכזת התכנית: אתי דותן

אחראית מחזור ו': ד"ר מירב הררי

התכנית מיועדת להקניה שיטתית ומעמיקה של היסודות התיאורטיים והקליניים של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית ושל דרכה הייחודית בהבנת נפש האדם וריפוייה.

 מטרת התכנית להוות מצע להעמקת הידע הפסיכואנליטי ולתרום ליכולת המטפל במפגש עם מצבים קליניים שונים.  התכנית תסייע ללומדים בה לגבש עמדה טיפולית המבוססת על עיקרי התיאוריה של פסיכולוגיית העצמי מיסודו של היינץ קוהוט וממשיכי דרכו תוך דיאלוג רציף עם גישות פסיכואנליטיות אחרות.

התעמקות בהגות התיאורטית של פסיכולוגיית העצמי והטמעה רחבה של עקרונותיה היישומיים מהוות הזדמנות לטיפוח נוכחות אנושית שיש עמה השלכות משמעותיות ביותר  הן למעשה הטיפולי והן לחיי הפרט על היבטי החיים השונים.

בכוונתנו ליצור אקלים למידה המהווה ביטוי לאמונתו של קוהוט בכוחה של מטריצה אמפאתית לכינונה של הנפש. אנו מעוניינים ליצור קבוצת למידה המותאמת והקשובה במיוחד לצרכיהם המתפתחים של משתתפיה, המאפשרת נוכחות הווייתית פתוחה ולא הגנתית, שממנה יכול להתקיים המגע המזין והמבריא/בורא עם הפוטנציאל האינסופי  הנפתח במצבים שכאלו. בכוונתנו ללמד את האפשרות המאחה של האחדות מתוך ההתנסות בה. הדגש יושם על למידה חווייתית, קרובת חוויה, הנוגעת באספקטים נרחבים של קיומנו האנושי והמשיקה לתחומים של היצירה התרבותית האנושית על גווניה העשירים.

מוצעת כאן גישה ייחודית, המכירה בחלקים הרוחניים של האדם, הכמהים להתפתחות, והרואה את מהותו הבוראת של האדם כעיקר כוחו. תרומתה של פסיכולוגיית העצמי בגישתה הייחודית להבנת השבר והאיחוי של הנפש, ראייתה את הפתולוגיה לאור ההבנה של הכשל בהבניה של העצמי, הופכת על פיה את התפיסה של תפקיד המטפל מהמפרש של הנפש, המהדהד את הכלא שבו היא שרויה, אל התפיסה אותו כמאפשר של  הנפש להיפרש, תרתי משמע, ולחזור למקורותיה הא-מבניים והאינסופיים.

תלמידי התכנית מוזמנים להשתלב בפעולות חזון האיגוד בקהילת העיר לוד-בטיפול, בהדרכה ובליווי מפעלים קהילתיים מגוונים.

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת למטפלים במקצועות בריאות הנפש אשר עוסקים בפסיכותרפיה שלוש שנים לפחות.

 • פסיכולוגים קליניים – מומחים ומתמחים
 • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני העוסקים בטיפול נפשי
 • פסיכיאטרים – מומחים ומתמחים

פסיכולוגים התפתחותיים, שיקומיים, חינוכיים, רפואיים, קרימינולוגים קליניים ומטפלים באומנויות בעלי תואר שני העוסקים בתחום בריאות הנפש, מוזמנים לפנות לצוות ההיגוי ופנייתם תישקל.

התכנית מוכרת על ידי:

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (על הבוגר/ת לעמוד  בדרישות הסף של האגודה).

תכנית הלימודים

התכנית מורכבת מסמינרים עיוניים, הדרכות פרטניות וקבוצתיות, סמינרים קליניים ומסדנאות אינטר-דיסציפלינאריות.

א. סמינרים עיוניים

יתקיימו ארבעה סמינרים סמסטריאליים בכל שנת לימודים.

השנה הראשונה תוקדש להקניית מושגים ויסודות בחשיבה פסיכואנליטית ולגיבוש התבוננות פסיכואנליטית עם התמקדות ראשונית באפיוני פסיכולוגיית העצמי ושורשיה התיאורטיים.

השנה השנייה תתמקד בלמידה מעמיקה של כתבי קוהוט באמצעותם יילמדו המושגים המרכזיים של התיאוריה ויישומם הקליני.

השנה השלישית תיועד למיקוד משנתו של קוהוט בתוך חשיבה קונטקסטואלית, השוואתית ועכשווית.

ב. הדרכה

יתקיימו מפגשי הדרכה שבועיים בקבוצות קטנות והדרכה אישית של פעם בשבוע  לאורך כל תכנית הלימודים.

התלמיד מחוייב ל-40 שעות הדרכה אישית בשנה (המחיר המסובסד לפגישה –  200 ₪).

ההדרכות האישיות תתקיימנה בקליניקה של המדריך.

ג. סמינר קליני

ייערך במתכונת חודשית לכלל התלמידים בהשתתפות צוות המדריכים והמורים.

מנחים: ד"ר מירב הררי ורענן קולקה

ד. סדנאות אינטר-דיסציפלינאריות

תיערכנה במתכונת של מפגש מליאה אחד בכל סמסטר במהלך יום לימודים שלם, בנושא מיוחד המפגיש את העולם הפסיכואנליטי בדיאלוג עם דיסציפלינות אחרות.

ד"ר ארז בנאי ודפנה הומינר, ומנחים אורחים ינחו את ימי הסדנה, תוך שיתוף פעיל של תלמידי התכנית בעיצוב ובהפעלת הסדנאות.

הלימודים יתקיימו במהלך השנה האקדמית בימי חמישי בין השעות 14:00-19:30 (אחת לחודש עד השעה 21:30).

מקום הלימודים

הלימודים יתקיימו  ב'קרית אדם', רח' אהרון בן-חמו 1, לוד

פירוט תכנית הלימודים

שנה א' – שנה"ל תשפ"א  2020/2021

סמסטר א'

הדרכה קלינית קבוצתית

מושגי יסוד בתיאוריית הטיפול הפסיכואנליטי – חני גרינברג, רות שוודרון

התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית עד הופעתה של פסיכולוגיית העצמי

חלק א' – ד"ר גיא אור

סמסטר ב'

הדרכה קלינית קבוצתית

מושגי יסוד בפסיכולוגיית העצמי – שרי אילן

אמפתיה והעברות זולתעצמי בטיפול בילדים ובמבוגרים – היבטים תיאורטיים וקליניים – טלי הוכשטטר ורות גת-דוברוב

שנה ב' – שנה"ל תשפ"ב 2021/2022

סמסטר א'

הדרכה קלינית קבוצתית

פסיכולוגיית-העצמי וחקר רוח אדם (יתבסס בחלקו על הטקסט של קוהוט) 

ד"ר אשר אפשטיין

אמפתיה – על מושג הזולתעצמי – תמר זיידמן

סמסטר ב'

הדרכה קלינית קבוצתית

התפתחות העצמי והתהוות העצמיות (יתבסס בחלקו על "השבתו של העצמי") – 

קלאודיה קוגן

העצמי השבור ואיחויו (יתבסס בחלקו על "כיצד מרפאת האנליזה") – אמינה טייבר

שנה ג' – שנה"ל תשפ"ג 2022/2023

סמסטר א'

הדרכה קלינית קבוצתית

עתידה של פסיכולוגיית העצמי – דפנה הומינר

ויניקוט וגם ויניקוהוט – אברמית ברודסקי

סמסטר ב'

הדרכה קלינית קבוצתית

עיונים בהרצאות שיקגו – אסתי דינור

ממשיכיו של קוהוט – אנדראה שלום קורנהאוזר

**  ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

חברי סגל התכנית

אתי דותן – מרכזת התכנית

רות גת-דוברוב, נורית לביא, אורית נוה ואלינער לקס – צוות היגוי מחזור ה'

ד"ר מירב הררי – אחראית מחזור ו'

אילה אריאב, עינת הרף, לילי ירון-מלמד ואלינער לקס – צוות היגוי מחזור ו'

ד"ר גיא אור, שרי אילן, היילי אלון, ד"ר אשר אפשטיין, ד"ר ארז בנאי, ליאת בר, אברמית ברודצקי, שרי גבע-עובדיה, אורנה גלס, חני גרינברג, אסתי דינור, טלי הוכשטטר, דפנה הומינר, תמר זיידמן, אמינה טייבר, איריס ליברמן, מיכל ניובורן, קלאודיה קוגן, רענן קולקה, רות שוודרון, ענת שני

ייעוץ וליווי

המחזור ילווה ע"י איש סגל מהתכנית במשך כל שנות הלימודים.

עינת הרף – ליווי תלמידים

הרשמה

המעוניינים להירשם מוזמנים לפנות אל אלינער לקס, מזכירות איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי לקבלת טפסי הרשמה.

טל' : 0506-545499, כתובת מייל: elinoar@selfpsy.org.il

או באתר האיגוד http://www.selfpsychology.org.il

דמי הרשמה: 250 ₪ . למתקבלים, דמי ההרשמה מהווים חלק משכר הלימוד.

מועמדים מתאימים יוזמנו לשיחת היכרות במהלך החודשים אפריל- יולי 2020.

הודעות אישור על קבלה לתכנית תשלחנה במהלך חודש אוגוסט 2020.

הרישום למתקבלים לתכנית יתקיים בין התאריכים 1/9/20-7/9/20

שכר לימוד

שכ"ל הוא 10,000 ₪ עבור כל שנת לימוד ויש להסדירו ביום הרישום. ניתן לחלק את הסכום (התשלום) עד 5 תשלומים בהמחאות לפקודת –  איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי.

בכל שנת לימודים יתכנו עדכונים בשכר הלימוד. תלמיד אשר שילם שכ"ל והודיע על הפסקת לימודיו עד שבועיים מפתיחת שנת הלימודים יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 10% משכר הלימוד לשנה.

עבודת גמר

לאחר סיום שלוש שנות הלימודים על כל תלמיד להגיש עבודת גמר.

להלן הנחיות לכתיבת עבודת הגמר:

 1. עבודת הגמר הינה תנאי הכרחי לקבלת תעודה בפסיכותרפיה.
 2. עבודת הגמר יכולה להיות בנושא קליני או תיאורטי.  ניתן להתבסס על תאור טיפול אחד עם התייחסות ודיון תיאורטי, או על תאור של קטעי טיפול ממספר מקרים, הקשורים להיבט תיאורטי אחד, שאותו הכותב רוצה להדגים.
 3. העבודה תכיל את הפרקים הבאים: מבוא, תאור קליני, דיון תיאורטי, רשימת ספרות.
 4. אורכה של העבודה לא יעלה על 15 עמודים מודפסים עם רווח כפול בין השורות.
 5. יש להקפיד להסוות פרטים מזהים של המטופלים.
 6. העבודה תוגש למזכירות התכנית והתלמיד יוזמן לפגישת שיח על העבודה עם אחד מהמורים/מדריכים של סגל התכנית.

תעודת גמר

זכאות לתעודה:

 • השתתפות  ב- 80% משעות הלימוד בכל סמסטר.
 • הגשת עבודת גמר.