תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי

מרכזת התכנית: ד"ר מירב הררי

התכנית מיועדת להקניה שיטתית ומעמיקה של היסודות התיאורטיים והקליניים של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית ושל דרכה הייחודית בהבנת נפש האדם וריפוייה.

מטרת התכנית להוות מצע להעמקת הידע הפסיכואנליטי ולתרום לפיתוח יכולות טיפוליות במפגש עם מצבים קליניים שונים.  התכנית תסייע ללומדים בה לגבש עמדה טיפולית המבוססת על עיקרי התיאוריה של פסיכולוגיית העצמי מיסודו של היינץ קוהוט וממשיכי דרכו תוך דיאלוג רציף עם גישות פסיכואנליטיות אחרות.

התעמקות בהגות התיאורטית של פסיכולוגיית העצמי והטמעה רחבה של עקרונותיה היישומיים מהוות הזדמנות לטיפוח נוכחות אנושית שיש עמה השלכות משמעותיות ביותר  הן למעשה הטיפולי והן לחיי הפרט על היבטי החיים השונים.

תהליך הלמידה בתכנית יהיה מלווה באמונה בכוחה של מטריצה אמפאתית לכינונה של נפש היחיד ושל הקבוצה. אנו מעוניינים ליצור קבוצת למידה הקשובה לצרכיהם המתפתחים של משתתפיה שמתוכה תתקיים הפריה הדדית מגדלת ומרחיבה. דגש יושם על למידה חווייתית, מגוונת, קרובת חוויה הנוגעת בהיבטים נרחבים של קיומינו ומשיקה לתחומים של היצירה התרבותית האנושית על גווניה העשירים.

קהל היעד

התכנית מיועדת למטפלים בעלי תואר שני במקצועות בריאות הנפש, אשר עוסקים בפסיכותרפיה שלוש שנים  לפחות מסיום התואר השני.

  • פסיכולוגים – מומחים ומתמחים
  • עובדים סוציאליים
  • פסיכיאטרים – מומחים ומתמחים
  • קרימינולוגים קליניים
  • מטפלים באומנויות

התכנית מוכרת על ידי:

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (על הבוגר/ת לעמוד  בדרישות הסף של האגודה).

תכנית הלימודים

הלימודים כוללים סמינרים עיוניים, הדרכה קלינית בקבוצות קטנות, הדרכה אישית, סמינר קליני חודשי וסדנאות סמסטריאליות  בנושאים בין-תחומיים.

א. סמינרים עיוניים

יתקיימו ארבעה סמינרים סמסטריאליים בכל שנת לימודים.

השנה הראשונה תוקדש להקניית מושגים ויסודות בחשיבה פסיכואנליטית ולגיבוש התבוננות פסיכואנליטית עם התמקדות ראשונית באפיוני פסיכולוגיית העצמי ושורשיה התיאורטיים.

השנה השנייה תתמקד בלמידה מעמיקה של כתבי קוהוט באמצעותם יילמדו המושגים המרכזיים של התיאוריה ויישומם הקליני.

השנה השלישית תיועד למיקוד משנתו של קוהוט בתוך חשיבה קונטקסטואלית, השוואתית ועכשווית.

ב. הדרכה

  • מפגשי הדרכה שבועיים בקבוצות קטנות
  • הדרכה אישית – התלמיד מחויב ל-120 שעות הדרכה אישית לאורך כל תכנית הלימודים (המחיר המסובסד לפגישה –  200 ₪). במהלך 3 שנות הלימוד התלמיד יודרך ע"י שני מדריכים. ההדרכות האישיות תתקיימנה בקליניקה של המדריך.

ג. סמינר קליני

סמינר בו תוצג עבודתם הקלינית של התלמידים, ייערך במתכונת חודשית לכלל התלמידים בהשתתפות צוות ההיגוי,  המדריכים והמורים.

מנחות: ד"ר מירב הררי וד"ר קלאודיה קוגן

ד. סדנאות אינטר-דיסציפלינאריות

תיערכנה במתכונת של מפגש מליאה אחד בכל סמסטר במהלך יום לימודים שלם, בנושא מיוחד המפגיש את העולם הפסיכואנליטי בדיאלוג עם דיסציפלינות אחרות.

ד"ר ארז בנאי ודפנה הומינר, ומנחים אורחים ינחו את ימי הסדנה, תוך שיתוף פעיל של תלמידי התכנית בעיצוב ובהפעלת הסדנאות.

מועד ומיקום הלימודים

הלימודים יתקיימו במהלך השנה האקדמית בימי חמישי בין השעות 14:00-19:30 (אחת לחודש עד השעה 21:30). ב'קרית אדם', רח' אהרון בן-חמו 1, לוד.

פירוט תכנית הלימודים

שנה א' – שנה"ל תשפ"ג  2022/2023

סמסטר א'

הדרכה קלינית קבוצתית

מושגי יסוד בטיפול הפסיכואנליטי – רות שוודרון

התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית עד הופעתה של פסיכולוגיית העצמי – ד"ר גיא אור

סמסטר ב'

הדרכה קלינית קבוצתית

מושגי יסוד בפסיכולוגיית העצמי – שרי אילן

אמפתיה והעברות זולתעצמי בטיפול בילדים ובמבוגרים – היבטים תיאורטיים וקליניים – טלי הוכשטטר ורות גת-דוברוב

שנה ב' – שנה"ל תשפ"ד 2023/2024

סמסטר א'

הדרכה קלינית קבוצתית

עיונים בהרצאות שיקגו – אסתי דינור

אמפתיה – על מושג הזולתעצמי – תמר זיידמן

סמסטר ב'

הדרכה קלינית קבוצתית

התפתחות העצמי והתהוות העצמיות – ד"ר קלאודיה קוגן

העצמי השבור ואיחויו – אמינה טייבר

שנה ג' – שנה"ל תשפ"ה 2024/2025

סמסטר א'

הדרכה קלינית קבוצתית

פסיכולוגיית-העצמי וחקר רוח אדם – ד"ר אשר אפשטיין

ויניקוט וגם ויניקוהוט – אברמית ברודסקי

סמסטר ב'

הדרכה קלינית קבוצתית

עתידה של פסיכולוגיית העצמידפנה הומינר

ממשיכיו של קוהוט – ד"ר אנדראה שלום קורנהאוזר

**  ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

חברי סגל התכנית

ד"ר מירב הררי – מרכזת התכנית

אילה אריאב, עינת הרף, לילי ירון-מלמד ואלינער לקס – צוות היגוי

ד"ר גיא אור, שרי אילן, איריס אלירז, ד"ר אשר אפשטיין, ד"ר ארז בנאי, רויטל בן מוחה, אברמית ברודצקי, שרי גבע-עובדיה, טל גונן, אורנה גפני, רות גת-דוברוב, אסתי דינור, טלי הוכשטטר, דפנה הומינר, תמר זיידמן, אמינה טייבר, נורית לביא, מיכל פרידמן, ד"ר קלאודיה קוגן, לירון רוגב, רות שוודרון, ד"ר אנדראה שלום-קורנהאוזר, ענת שני

ייעוץ וליווי

במהלך שלושת שנות הלימוד תלמידי המחזור ילוו ע"י חברת צוות התוכנית- עינת הרף

הרשמה

המעוניינים להירשם מוזמנים לפנות אל אלינער לקס, מזכירות איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי לקבלת טפסי הרשמה. טל' : 0506-545499, כתובת מייל: elinoar@selfpsy.org.il

או באתר האיגוד http://www.selfpsychology.org.il

ההרשמה תסתיים ב-31 במאי 2022

דמי הרשמה: 250 ₪ . למתקבלים, דמי ההרשמה מהווים חלק משכר הלימוד.

מועמדים מתאימים יוזמנו לשיחת היכרות במהלך החודשים אפריל- יוני 2022.

הודעות אישור על קבלה לתכנית תשלחנה במהלך חודש יולי 2022.

שכר לימוד

שכ"ל הוא 10,000 ₪ עבור כל שנת לימוד , ניתן לחלק את הסכום ל- 5 תשלומים .

בכל שנת לימודים יתכנו עדכונים בשכר הלימוד. תלמיד אשר שילם שכ"ל והודיע על הפסקת לימודיו עד שבועיים מפתיחת שנת הלימודים יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 10% משכר הלימוד לשנה.

עבודת גמר

לאחר סיום שלוש שנות הלימודים על כל תלמיד להגיש עבודת גמר.

זכאות לתעודה:

  • השתתפות  ב- 80% משעות הלימוד בכל סמסטר.
  • הגשת עבודת גמר.